Фізика
  

    

11, 12 січня 2021 року.

Ліцеїстам 21, 22  груп:

Практичний семінар з розв'язування задач на застосовування понять, що характеризують механічні хвилі. 

Виконайте завдання для самоперевірки до розділу ІІІ (с. 142-с.143 підручника): №№1-4, №№6-8, №№12-15. 

Оберіть одну із запропонованих тем рефератів і повідомлень:
1. Механізм утворення хвиль на поверхні води.
2. Дивовижне відлуння.
3. Що таке акустичні резонатори та де їх застосовують.
4. Ефект Допплера та його використання для контролю швидкості руху транспортних засобів.
5. Чоловічі, жіночі, дитячі голоси: як і чому вони відрізняються.
6. Засоби захисту від шумів у мегаполісах.
7. Ультразвукова кавітація.
8. Застосування ультразвуку в техніці.
9. Утворення інфразвуку в океані.
10. Візуалізація звукових коливань.
11. Звуки в житті людини.
12. Застосування інфра- та ультразвуків у техніці.
13. Вібрації й шуми та їх вплив на організми.
14. Музичні інструменти як джерела звукових хвиль.

Захист рефератів і повідомлень планується 25 та 26 січня 2021 року.

Для індивідуальних консультацій використовуйте Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com.  Бажаю успіхів!


11 січня 2021 року 

Ліцеїстам 43 групи:
Питання, які мають бути розглянуті на двох уроках:
1. Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних спостережень.
2. Оптичні телескопи і радіотелескопи:принцип дії і будова. 
3.  Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. 
4. Сучасні наземні й космічні телескопи.
5. Найбільші телескопи в Україні та світі. 
6. Астрономічні обсерваторії України. Головні обсерваторії світу. 
7. Телескопи в космосі та їх досягнення. 

Ознайомтеся з презентаціями:У параграфі 35 підручника зверніть увагу: 
1. Запитання для самоперевірки.
2. Виявляємо предметну компетентність з питань методів та засобів астрономічних досліджень.

Для індивідуальних консультацій використовуйте Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com.  Бажаю успіхів!


26, 27, 29 травня 2020 року

Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Узагальнююче заняття: "Фізика і науковий прогрес. Сучасні досягнення теплоенергетики. Екологічні проблеми енергетики"

До вашої уваги:

Єлизавета Юркіна. "Застосування монокристалів в сучасній техніці й фізиці"

Анастасія Рамуль.  "Кристали в медицині"
                                   
                                   "Теплові двигуни і охорона природи_1"


Анна Росла. "Теплові двигуни і охорона природи_6"Ознайомившись з презентаціями, зробіть відповідні висновки.


Навчальний рік завершується 29 травня 2020 року.
25-27 травня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Презентація навчальних проєктів"

До вашої уваги:


Катерина Чамуха, Дарина Щиголь.  "Електрика в житті людини"


Аріна Аладько, Софія Бивалькевич  "Електрика в житті людини_1"


Родіон Щербаков. Електрика в житті людини_2


Кравець Марія. "Електрика в житті людини_3"


Отцель Дарина, Щеголькова Катерина, Чеботар Софія "Сучасні побутові та промислові електричні прилади"

Ознайомившись з презентаціями, зробіть відповідні висновки.


Навчальний рік завершується 29 травня 2020 року.
22 травня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Контрольна робота з теми: "Основи термодинаміки".


Контрольну роботу виконуйте за двома варіантами зі збірника "Фізика. 10 клас. Академічний рівень. Збірник задач"


Усі розв'язки мають бути обгрунтовані із посиланням на відповідні закони і закономірності. Не обгрунтовані відповіді НЕ зараховуються.


Пам'ятайте про переведення одиниць вимірювання фізичних величин у систему СІ (за необхідності). 


Обирайте той рівень завдань, який, за вашою самооцінкою, відповідає вашому рівню набутих навичок розв'язування задач на застосування першого закону термодинаміки. 

Завдання для оцінювання середнього/достатнього рівня навчальних досягнень:


І варіант - 32.1; 32.8; 32.22; 32.24; 32.30; 32.38.

ІІ варіант - 32.3; 32.9; 32.23; 32.25; 32.32; 32.39.


Завдання для оцінювання достатнього/високого рівня навчальних досягнень:

І варіант - 32.49; 32.62; 32.96; 32.106.

ІІ варіант - 32.51; 32.70; 32.93; 32.107.

І варіант виконують: Антипова А., Братухіна А., Духно Р., Каранда О., Копанько А., Ободовська Д., Пастушенко Х., Росла Г., Степаненко С., Харченко К., Юхновець В. (учні 31 групи); Базилєв І., Гапон Є., Забірченко К., Кравець А., Нелепенко О., Нечай Ю., Піщулін В., Розворович Є., Трегубова Ю., Хусалімов М. (учні 32 групи); Безрученко Є., Голік А., Дмитренко І., Книга О., Лаврик М., Олекса В., Рубан В., Семенов Я.,  Ткаченко Д., Цупрунова К., Юркіна А. (учні 33 групи).


ІІ варіант виконують: Асамова Д., Дука К., Захаренко К., Качан Х., Нагула М., Орел А., Пилеко О., Семендяй А., Тереховець В., Хропата А. (учні 31 групи); Гавриш Т., Дорош В., Іващенко К., Маховик А., Нестеренко Б., Пєскова С.,  Рамуль А., Тищенко М., Трофименко Є., Яковенко М. (учні 32 групи); Глазиріна К., Граб О., Іванов Т., Корнійчик І., Огієнко М., Романін А., Садовий О., Созінов К., Фесюн М., Шинкаренко Б., Юркіна Є. (учні 33 групи).

Оформлюйте розв'язки акуратно, фотографуйте при достатньому освітленні. 

Надсилайте виконані завдання: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com.  Бажаю успіхів!


20 травня 2020 року

 Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: «Узагальнення і систематизація знань з теми «Електричні явища. Електричний струм».

Ознайомтеся з матеріалом, викладеним на с.218 - с. 219 підручника "Підбиваємо підсумки розділу ІІ. Електричні явища. Електричний струм". 

Здійсніть самоперевірку рівня навчальних досягнень з даного розділу, виконавши "Завдання для самоперевірки. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах" (с.222 - с. 223).


Надсилайте виконані завдання, в тому числі контрольну роботу № 2 "Робота і потужність струму. Електричний струм у різних середовищах".


Працюйте над проєктами:
 «Електрика в житті людини»
«Сучасні побутові та промислові електричні прилади»
«Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини»
 «Вплив електричного струму на людський організм».

25 травня розпочинається захист проєктів. 

Надсилайте виконані завдання за посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. Бажаю успіхів!

19 - 20 травня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Практичний семінар з розв’язування задач на застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в газах та адіабатного процесу. Узагальнення і систематизація знань з теми: «Основи термодинаміки».Це самоосвітня діяльність з  набуття навичок розв'язування нестандартних задач.

На наступному занятті вам буде запропонована  контрольна робота з теми "Основи термодинаміки".

Надсилання виконані завдання за посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com.  Бажаю успіхів!18 травня 2020 року

 Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Безпека людини під час роботи з електричними пристроями і приладами"

Ознайомтеся з презентацією "Вплив електричного струму на організм людини"

Використовуючи знання, отримані під час вивчення Розділу ІІ "Електричні явища. Електричний струм", створіть пам'ятку для користувачів електричних пристроїв і приладів, дотримання якої забезпечить уникнення враження електричним струмом.

Надсилайте виконані завдання, в тому числі контрольну роботу № 2 "Робота і потужність струму. Електричний струм у різних середовищах".

Працюйте над проєктами:
 «Електрика в житті людини»
«Сучасні побутові та промислові електричні прилади»
«Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини»
 «Вплив електричного струму на людський організм».

Надсилайте виконані завдання за посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. Бажаю успіхів!
15 травня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Практичний семінар з розв’язування задач на застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в газах та адіабатного процесу

До вашої уваги розгорнуті розв'язки  завдань, які пропонувалися на ЗНО з фізики у різні роки: опрацюйте алгоритм розв'язування задач на застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в газах та адіабатного процесу (посилання активне).

По завершенню практикумів вам будуть запропоновані контрольні завдання з теми "Основи термодинаміки".

Інтенсифікуйте процес надсилання виконаних завдань: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 


Бажаю успіхів!
13 травня 2020 року

 Ліцеїстам 12 групи:

Контрольна робота з теми: "Робота і потужність струму. Електричний струм у різних середовищах".

Контрольну роботу виконуйте за двома варіантами зі збірника "Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-9"  (с. 53 - с. 54; варіант 1 - ліворуч,  варіант 2 - праворуч). 
Завдання № 1 Не виконуйте. 
Розв'язуйте завдання №2, №3, №4, №5, №6. Усі розв'язки мають бути обгрунтовані із посиланням на відповідні закони і закономірності.  Пам'ятайте про переведення одиниць вимірювання фізичних величин у систему СІ (за необхідності). Час виконання - 45 хвилин.

Оформлюйте розв'язки акуратно, фотографуйте при достатньому освітленні. Надсилайте виконані завдання: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 
Бажаю успіхів!

Починайте працювати над навчальними проєктами:
«Електрика в житті людини»
«Сучасні побутові та промислові електричні прилади»
«Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини»
 «Вплив електричного струму на людський організм»

Презентація проєктів почнеться з 18 травня 2020 року. 

Можете працювати в групах, які були сформовані для роботи над попередніми проєктами.  Від кожної групи - одна презентація. Теми проєктів вибираєте самостійно. Учні, які очолюють групу, організують дистанційну роботу групи і, за потреби, узгоджують зі мною спірні питання. 

Ви маєте досвід злагодженої роботи над першими проєктами. Враховуйте недоліки, які були в роботі. Презентації будуть викладені на блозі.
12-13 травня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Практичний семінар з розв’язування задач на застосування ККД теплової машини.

Після практичних семінарів з розв'язування задач вам буде запропонована контрольна робота з теми: "Основи термодинаміки".

До вашої уваги розгорнуті розв'язки  завдань, які пропонувалися на ЗНО з фізики у різні роки: опрацюйте алгоритм розв'язування задач на застосування ККД теплової машини (посилання активне).

Навчальний рік наближається до завершення. Надсилайте виконані завдання: 

Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Бажаю успіхів!
08 травня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Тема заняття: "Двигун внутрішнього згоряння, парова і газова турбіни: особливості конструкції і принцип дії. Холодильні машини. Роль теплових двигунів у розвитку теплоенергетики і транспорту. Теплові двигуни і охорона природи".

Яскраві ілюстрації допоможуть вам оновити в пам'яті знання, отримані в попередніх класах:Парові і газові турбіни вражають своєю монументальністю:

Вам пропонується створити презентації або написати есе, вибравши одну з тем:  "Роль теплових двигунів у розвитку теплоенергетики і транспорту", "Теплові двигуни і охорона природи".

На цьому вивчення теоретичних основ термодинаміки завершується. Наступні заняття - це практикуми з розв'язування задач. 

Надсилайте виконані завдання за відомими вам посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Курсові роботи до 15 травня 2020 року слід надіслати своїм науковим керівникам для оцінювання. 
Бажаю успіхів!
06 травня 2020 року

 Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Електричний струм у газах. Види самостійних газових розрядів"

Основні поняття, які мають бути засвоєні на даному занятті:

1. Йонізація (рекомбінація) молекул газу.
2. Електричний струм у газах - газовий розряд.
3. Зовнішній йонізатор.
4. Несамостійний газовий розряд.
5. Самостійний газовий розряд.
6. Ударна йонізація (йонізація електронним ударом).
7. Види самостійних газових розрядів: іскровий, дуговий, коронний, тліючий.
8. Коронний розряд і блискавковідвід.

Ознайомтеся з матеріалом параграфів 39, 40 (с.208 - с. 217).


Яскраві ілюстрації допоможуть вам опанувати електричний струм у газах:Самостійний газовий розряд відбувається без дії зовнішнього йонізатора і підтримується за рахунок ударної йонізації та за рахунок емісії електронів з поверхні катода:
На виникненні коронного розряду грунтується дія блискавковідводу, який винайшов Бенджамін Франклін у 1752 році  


Особливу увагу зверніть на пункти "Підбиваємо підсумки" (с.211, с.217), які носять узагальнюючий характер. Перевірте свій рівень обізнаності щодо газових розрядів шляхом відповідей на "Контрольні запитання" (с. 211, с. 217).

Якщо виникають труднощі щодо розуміння теорії, використовуйте для індивідуальних консультацій: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Надсилайте виконані завдання: контрольні, самостійні роботи, практичні тренінги, експериментальне завдання "Сумлінний господар" (с.185 підручника). Успіхів!

05 - 06 травня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Завершуємо вивчення теоретичних основ термодинаміки

Основні поняття, які мають бути засвоєні на даному занятті:

1. Фізичні основи роботи теплової машини.
2. Ідеальна теплова машина: цикл і машина Карно.
3. Принцип дії теплових двигунів.
4. ККД теплового двигуна і способи його підвищення.

Ознайомтеся з фізичними основами роботи теплової машини; ідеальною тепловою машиною; принципом дії теплових двигунів; ККД теплового двигуна (посилання активне)

Якщо виникають труднощі щодо розуміння теорії, використовуйте для індивідуальних консультацій: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Надсилайте виконані завдання.  Успіхів!


04 травня  2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Застосування електролізу: рафінування, гальваностегія, гальванопластика"


Ознайомтеся з матеріалом параграфу 38 (с.204 - с. 207).

Розв'яжіть завдання вправи № 38 (с. 207)

Головне, що ви маєте засвоїти:


Виконані завдання фотографуйте і надсилайте на перевірку: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Бажаю успіхів!  
29 квітня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Природа електричного струму в розчинах та розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електрлізу. Закон Фарадея для електролізу"


Ознайомтеся з матеріалом параграфу 37 (с.198 - с. 203).

Головне, що ви маєте засвоїти:


Фруктове джерело струму: лимонний сік - електроліт, мідна і цинкова пластини - електроди. Можна підключати до лампочки :)

Електролітичні ванни можуть з'єднуватися послідовно, паралельно і мішано:Здійсніть самоперевірку якості засвоєння закону Фарадея для електролізу, 
виконавши за варіантами завдання зі збірника "Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-9"
Практичний тренінг 6 "Закони електролізу" (с.31 - с. 32).


Виконані завдання фотографуйте і надсилайте на перевірку: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Бажаю успіхів!  


28- 29 квітня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Продовжуємо вивчати  "Основи термодинаміки"

Основні поняття, які мають бути засвоєні на даному занятті:

Адіабатний процес, застосування першого закону термодинаміки до адіабатного процесу.


 Другий закон термодинаміки та його статистичне тлумачення.

- Ентропія як характеристика напрямку і необоротності протікання процесів у системі.

- Оборотні й необоротні процеси.

- Необоротність теплових процесів.


(посилання активне).

Теоретичні питання доволі складні, якщо виникають труднощі щодо розуміння окремих моментів, використовуйте для індивідуальних консультацій: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Надсилайте виконані завдання. Успіхів!27 квітня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники. Практикум з розв'язування задач на застосування закону Джоуля-Ленца"


1. Актуалізація опорних знань:
Звертаю увагу на наступне:
1. Потужність електричного струму визначається за формулою:
Взявши до уваги усі формули для визначення роботи електричного струму А:

потужність електричного струму Р визначається ще за декількома формулами:

Використовуйте ці співвідношення при розв'язуванні завдань, запропонованих на попередньому занятті, а саме: 
- Картка контролю теоретичних знань 5 "Робота і потужність електричного струму"   (с. 25 -с. 26);
- Практичний тренінг 4 "Робота і потужність електричного струму" (с.27 - с. 28). Надсилайте їх на перевірку.

2. Завершуйте виконання експериментального завдання "Сумлінний господар". Воно буде обов'язково оцінено.

3. Ознайомтеся з матеріалом параграфів 34, 35 (с.186 - с. 194).

Головне, що ви маєте засвоїти:З урахуванням закону Ома для ділянки електричного кола

отримаємо інші формули для визначення кількості теплоти, яка виділяється у провіднику внаслідок протікання в ньому електричного струму:


4. Здійсніть самоперевірку якості засвоєння закону Джоуля-Ленца, 
виконавши за варіантами завдання зі збірника "Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-9"
Практичний тренінг 5 "Закон Джоуля-Ленца" (с.29 - с. 30).


Виконані завдання фотографуйте і надсилайте на перевірку: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Бажаю успіхів!  

24 квітня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

На порядку денному заняття - тема: "Основи термодинаміки"

Основні поняття, які мають бути засвоєні на даному занятті:

- Теплоємність за сталих об’єму і тиску. 

- Розв’язування задач на застосування першого закону термодинаміки для ізопроцесів в газах: задачі на використання геометричного тлумачення роботи

Ознайомтеся з виведенням залежності між молярними теплоємностями за сталих тиску та об'єму 

(посилання активне)

Ознайомтеся з алгоритмом розв'язування задач на застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в газах, зокрема, із використанням геометричного тлумачення роботи газу
(посилання активне). Завдання пропонувалися у різні роки на ЗНО з фізики.

Ліцеїсти, які ще не виконали попередні завдання! Надсилайте виконані завдання за відомими вам посиланнями, використовуйте їх також для індивідуальних консультацій: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 
Успіхів!22 квітня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Робота і потужність електричного струму"

Ознайомтеся з матеріалом параграфу 33 (с.179 - с. 184).
Головне, що ви маєте засвоїти:
- потужність електричного струму Р - фізична величина, яка характеризує швидкість виконання струмом роботи й дорівнює відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано, одиниця потужності струму - ват (Вт);
- вимірюючи потужніть струму в споживачі, визначають його фактичну потужність, потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою, називають номінальною потужністю;
- робота електричного струму А визначається як добуток напруги на ділянці кола, сили струму у ділянці, часу протікання струму, одиниця роботи струму - джоуль (Дж);
- електролічильник - це прилад для прямого вимірювання роботи струму у кВт год.

Ознайомтеся з відеоуроком щодо роботи і потужності електричного струму за посиланням: 


https://www.youtube.com/watch?v=GmIObA5EYS4


Здійсніть самоперевірку якості засвоєння понять потужність і робота електричного струму, виконавши за варіантами завдання зі збірника "Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-9":

- Картка контролю теоретичних знань 5 "Робота і потужність електричного струму"   (с. 25 -с. 26)

- Практичний тренінг 4 "Робота і потужність електричного струму" (с.27 - с. 28)


Розпочніть виконання експериментального завдання "Сумлінний господар" (с.185): за результатами вимірювань та обчислень споживання електроенергії вашою родиною протягом тижня побудуйте графік споживання електроенергії та зробіть відповідні висновки щодо заощадження електроенергії.

Виконані завдання фотографуйте і надсилайте на перевірку: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 
Бажаю успіхів!  


21 - 22 квітня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Продовжуємо вивчення  теми: "Основи термодинаміки"

Основні поняття, які мають бути засвоєні на даному занятті:
- Перший закон термодинаміки.
- Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в газах.


Має сенс повторити засвоєний на попередніх заняттях матеріал в рамках вивчення основ термодинаміки, а саме:

1. Внутрішня енергія газу і виведенням формули для визначення внутрішньої енергії ідеального газу
(посилання активне).
4. Ізопроцеси в газах: ізотермічний (Т = const), ізохорний (V = const), ізобарний (P = const).

Ознайомтеся з першим законом термодинаміки і його застосуванням до ізопроцесів в газах.

(посилання активне)

На наступному занятті ми будемо розв'язувати задачі на застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в газах і використання геометричного тлумачення роботи газу. 

Надсилайте виконані завдання за відомими вам посиланнями, використовуйте їх також для індивідуальних консультацій: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 
Успіхів!


17 квітня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Продовжуємо вивчення  теми: "Основи термодинаміки"

Основні поняття, які мають бути засвоєні на даному занятті:
- Кількість теплоти. Теплоємність. Фазові переходи.
- Робота в термодинаміці. Робота газу.
- Геометричне тлумачення роботи газу.

На попередньому занятті ви ознайомилися з поняттям внутрішня енергія газу і виведенням формули для визначення внутрішньої енергії ідеального газу
(посилання активне).

Повторимо  поняття кількість теплоти, теплоємність, фазові переходи  
(посилання активне).

Ознайомтеся з поняттям робота газу, виведення формули для визначення роботи газу, а також з геометричним тлумаченням роботи газу
(посилання активне).

Надсилайте  виконані завдання для перевірки у зручний для вас спосіб: 

Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 
Успіхів!15 квітня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: Контрольна робота з теми: "Закони постійного струму"

Виконуємо завдання зі збірника "Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-9":

Контрольна робота № 1 "Закони постійного струму": 

- І варіант с. 49 - с. 50

- ІІ варіант с. 51 - с. 52.

Виконану контрольну роботу фотографуйте і надсилайте на перевірку: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 

Бажаю успіхів!  

14 - 15 квітня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

1. Шановні ліцеїсти! Читайте уважно текст занять:  Для контролю засвоєння понять із зазначеної теми оберіть по одній задачі з кожного розділу, вкажіть, яку саме задачу ви надаєте мені для оцінювання, наприклад, біля номеру задачі - "для контрольного оцінювання". Якщо для контрольного оцінювання ви надаєте якісну задачу, обгрунтовану відповідь слід записати у зошиті (п.4 заняття від 07-08 квітня 2020 року). Для контрольного оцінювання ви надаєте чотири задачі. 

2. Фотографуйте завдання і надсилайте їх на перевірку svetlana.tarabrova@gmail.com. 

3.Надсилайте на перевірку презентації, есе, курсові роботи з астромії (Нелепенко О.), фізики (Тищенко М., Нестеренко Б.) svetlana.tarabrova@gmail.com.

4. Розпочинаємо вивчення нової теми: "Основи термодинаміки"

Основні поняття, які мають бути засвоєні на даному занятті:
- Теплові явища: статистичний та термодинамічний підходи до вивчення теплових явищ. 
- Термодинамічний стан системи.
- Мікроскопічні та макроскопічні параметри стану системи.
- Стан термодинамічної рівноваги.
- Внутрішня енергія тала та способи її зміни.


Феноменологічна термодинаміка описує макроскопічні системи, використовуючи для цього спеціально підібрані параметри, які можна виміряти експериментально або розрахувати з даних інших вимірювань. Інтерес викликають, в першу чергу, ті параметри, які найбільш повно характеризують зміни, що відбуваються у макроскопічних тілах.

Цілком очевидно, що змінити стан системи можливо, тільки витративши енергію.

Способи зміни стану системи при цьому можуть бути різними.
Історично склалося, що феноменологічна термодинаміка розвивалася навздогін
механіці. Через це склалося уявлення про те, що енергетичний вплив на систему макроскопічних тіл можна здійснити у  два способи: здійснити над системою роботу; передати системі певну кількість теплоти.

При цьому в термодинамічному тлумаченні терміну «робота», йдеться про роботу, яка пов’язана з макроскопічними переміщеннями частин системи, що розглядається, зі зміною її форми, об’єму.  
Іншими словами, робота в термодинаміці – це зміна енергії системи, пов’язана із зміною зовнішніх макроскопічних параметрів.

У термодинаміці не йдеться про рух макроскопічної системи як єдиного цілого. Наприклад, швидкість тіла є величиною сталою, а в результаті переміщення частин макроскопічного тіла відносно одна одної може змінитися об’єм. Висновок: кінетична енергія тіла не змінилася, а внутрішня енергія – змінилася.

Отже, під зміною енергії в термодинаміці розуміють зміну внутрішньої енергії.

Внутрішня енергія системи складається з кінетичної енергії руху усіх частинок системи, не пов’язану з рухом системи у просторі як єдиного цілого, і потенціальну енергію  взаємодії частинок системи. Додатковими способами зміни внутрішньої енергії системи є деформація (пружна, пластична) і зміна площі поверхні (енергія частинок поверхневого шару).
У внутрішню енергію системи не входить потенціальна енергія частинок системи у зовнішніх полях (наприклад, потенціальна енергія молекул газу у полі тяжіння).


Цієї інформації, викладеної в концентрованому вигляді, вам буде достатньо для опанування матеріалу наступного заняття.

Бажаю успіхів! Готова до спілкування за відомими вам посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 


13 квітня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Практикум з розрахунку електричних кіл з послідовним, паралельним, мішаним з'єднанням провідників із застосуванням закону Ома для ділянки електричного кола".


Продовжуємо виконання завдань зі збірника "Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-9":

- Самостійна робота № 4 "Паралельне з'єднання провідників", с. 21 -с. 22.

- Практичний тренінг № 3 "Мішане з'єднання провідників", с. 23 - с.24


Кожен виконує свій варіант у робочих зошитах. Якщо є можливість, роздрукуйте завдання і виконуйте їх на друкованій основі. 

Надсилайте фотографії виконаних завдань для перевірки правильності їх виконання.
Наступний урок - урок контролю рівня ваших навчальних досягнень з теми "Закони постійного струму".


Бажаю успіхів! Готова до спілкування за відомими вам посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 


08 квітня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:


Тема заняття: "Практикум з розрахунку електричних кіл з послідовним, паралельним, мішаним з'єднанням провідників із застосуванням закону Ома для ділянки електричного кола".

1. Відпрацьовуємо алгоритм розрахунку електричних кіл за різного з'єднання провідників із застосуванням закону Ома для ділянки електричного кола.


2. Розпочнемо з самооціювання рівня навчальних досягнень шляхом виконання експрес-тесту № 11 (виконуєте один із варіантів) зі збірника  "Експрес-контроль. Фізика-9" (посилання активне!). Час виконання - 10 хвилин. 


3. Переходимо до виконання завдань зі збірника "Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-9" (посилання активне!):

- Самостійна робота № 2 "Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома", с. 15 -с. 16.
- Самостійна робота № 3 "Послідовне з'єднання провідників", с. 19 - с.20
Кожен виконує свій варіант у робочих зошитах. Якщо є можливість, роздрукуйте завдання і виконуйте їх на друкованій основі. 
Бажаю успіхів! 07 - 08 квітня, 10 квітня 2020 року

 Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Тема заняття: "Узагальнення і систематизація знань з теми: "Властивості газів, рідин, твердих тіл". 
Контрольна робота з теми: "Основи молекулярно-кінетичної теорії".

1. Повторіть основні поняття, викладені на уроках від 13.03.2020, 17.03.2020- 18.03.2020, 20.03.2020, 24.03.2020-25.03.2020, 27.03.2020.

2.  Зверніть увагу на ті завдання, які вам було рекомендовано представити для оцінювання після закінчення карантину (презентації, есе, фотографії вирощених кристалів можна надсилати зараз). Ліцеїстів 32 групи Нелепенка О., Нестеренка Б., Тищенка М. прошу надіслати на перевірку курсові роботи протягом робочого тижня.

3. Систематизацію вивчених понять здійснюємо шляхом розв'язування задач за темами, використовуючи "Фізика. 10 клас. Академічний рівень. Збірник задач"
Пропонуються задачі І, ІІ, ІІІ рівнів складності як розрахункові, так і якісні. 
Якісні задачі - усно! Розрахункові задачі - письмово, з покроковим обгрунтуванням розв'язування. 
Кількість завдань з кожного рівня обираєте самостійно, за мотивацією
Порада тим, хто виконує завдання ІІІ рівня - ознайомтеся з прикладами розв'язування задач, наведені у кожному тематичному розділі Збірника задач. Переважна більшість прикладів - задачі висого рівня складності. Розцінюйте їх як самоосвітню діяльність підвищеної якості:).

4. Усі завдання виконуйте у робочих зошитах. Для контролю засвоєння понять з зазначеної теми оберіть по одній задачі з кожного розділу, вкажіть, яку саме задачу ви надаєте мені для оцінювання, наприклад, біля номеру задачі - "для контрольного оцінювання". Якщо для контрольного оцінювання ви надаєте якісну задачу, обгрунтовану відповідь слід записати у зошиті.

Розділ 28 "Основні положення МКТ будови речовини":
І рівень складності - 28.2, 28.3, 28.8, 28.9
ІІ рівень складності - 28.27, 28.28
ІІІ рівень складності - 28.31, 28.32.

Розділ 29 "Модель ідеального газу. Тиск і температура газу. Основне рівняння МКТ газів":
І рівень складності - 29.6, 29.7, 29.10,29.11
ІІ рівень складності - 29.21,29.23, 29.29, 29.30, 29.38, 29.39
ІІІ рівень складності - 29.44, 29.46

Розділ 30 "Ізопроцеси. Рівняння стану ідеального газу - рівняння Менделєєва-Клапейрона":
І рівень складності - 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.28, 30.29, 30.36, 30.37
ІІ рівень складності - 30.81, 30.82, 30.84, 30.85, 30.89, 30.90 
ІІІ рівень складності - 30.122, 30.123, 30.126, 30.127

Розділ 31 "Властивості пари, рідин і твердих тіл":
І рівень складності - 31.14, 31.15, 31.18, 31.20, 31.27, 31.28, 31.35, 31.36, 31.51, 31.54, 31.59, 31.61, 31.66, 31.67
ІІ рівень складності - 31.74, 31.75, 31.87, 31.88, 31.91, 31.92, 31.108, 31.109, 31.112, 31.113, 31.115, 31.116
ІІІ рівень складності - 31.153, 31.149, 31.160, 31.161.

Бажаю успіхів! Готова до спілкування за відомими вам посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 
06 квітня 2020 року

Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Практикум з розрахунку електричних кіл з послідовним, паралельним, мішаним з'єднанням провідників із застосуванням закону Ома для ділянки електричного кола".


1. Повторіть матеріал, викладений на уроці 25 березня 2020 року, а саме: "Послідовне з'єднання провідників. Закономірності послідовного з'єднання провідників. Паралельне з'єднання провідників. Закономірності паралельного з'єднання провідників" (прокрутіть мишею).

2. Для набуття навичок застосування закономірностей послідовного та паралельного з'єднання провідників вам було рекомендовано розпочати  виконання завдань вправ  № 31 (с.166) та № 32 (с.176-с.177); розв'язки слід було записувати у робочих зошитах, які треба буде  здати мені для оцінювання після карантину.

3. Завдання № 8 вправи № 31 - завдання на повторення понять "потенціальна енергія тіла", "робота сили тяжіння". Прокрутіть мишею до "03 квітня 2016 року, завдання №6" і повторіть ці поняття за допомогою яскравих картинок.

4. Завдання № 7 вправи № 31 - завдання на розрахунок додаткового опору, який використовується для розширення діапазону вимірювання даного вольтметра; якщо вам важко розв'язати цю задачу, залиште її - розв'яжемо разом після карантину. Але я впевнена, що ви, за бажанням, доклавши певних зусиль, впораєтесь з завданням і розрахуєте додатковий опір. Додатковий опір має бути в (n-1) разів більший за опір вольметра. n - відношення напруги, на яку розрахований даний вольтметр, до напруги, яку вольтметр фактично має виміряти (в задачі "...щоб збільшити межу вимірювання в 5 разів", тобто n = 5).

5. Завдання №9 вправи №32 - завдання на розрахунок шунтаякий використовується для розширення діапазону вимірювання даного амперметра. Застосувавши закони паралельного з'єднання провідників, ви розрахуєте шунт, опір якого буде в (n-1) разів менший за опір амперметра. n - відношення сили струму, на яку розрахований даний амперметр, до сили струму, яку амперметр фактично має виміряти (в задачі "...щоб збільшити межу вимірювання амперметра від 2 до 10 А?", тобто n = 5).

6.  Завершуйте розв'язування завдань вправ № 31, № 32. 

Бажаю успіхів! Готова до спілкування за відомими вам посиланнями: Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. 


27 березня 2020 року

Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Основні поняття, які мають бути засвоєні на занятті:
- поняття про рідкі кристали;
- застосування рідких кристалів у техніці; 
- аморфні тіла та їх властивості;
- наноматеріали.

Рідкі кристали - це рідини, які складаються з молекул анізотропної форми, які зберігають визначений порядок розташування відносно одна одної.

У молекул рідких кристалів можна виділити характерні осі:
- молекули-стрижні - в таких молекулах атоми розташовуються вздовж вибраної лінії;
- молекули-диски - в таких молекулах атоми лежать у вибраній площині.

У рідкому кристалі є особливий напрямок, як і у твердому кристалі, вздовж якого орієнтуються довгі осі молекул-стрижнів або площини молекул-дисків.
При цьому рідкий кристал може бути дійсно рідким, оскільки центри мас молекул не утворюють кристалічну гратку, а розташовуються у просторі хаотично і можуть вільно в ньому переміщуватися.
Виникнення особливого напрямку викликано взаємодією молекул зазначеної форми, причому важливу роль відіграють сили взаємного притягання та відштовхування, які мають електричне походження.

Електричне поле виникає в околицях атому внаслідок зміщення в атомі від'ємно зарядженої електронної хмари відносно позитивно зарядженого ядра.
У будь-якій рідині між атомами і молекулами виникають сили взаємного притягання завдяки виникненню електричного диполя
Чим більше атомів у молекулі, тим сильніше притягуються молекули, причому переважна частина атомів намагається опинитися поруч з іншою молекулою, а це можливо тільки тоді, коли довгі осі або площини сусідніх молекул паралельні.

На близьких відстанях за законами квантової механіки молекули відштовхуються, тобто вони не можуть проникати одна в одну. Тому, наприклад, молекули-стрижні, знаходячись у відносно невеликому об'ємі, заважають одна одній при випадкових поворотах, тобто за високої концентрації у розчині молекул-стрижнів сили взаємного відштовхування також викликають паралельну орієнтацію таких молекул.

За високої температури або низької концентрації молекулярного розчину теплові поштовхи достатньо сильні, що руйнує орієнтаційний порядок в системі молекул. Тепловий рух стає переважаючим і рідкий кристал перетворюється на звичайну рідину - плавиться! 

Особливі напрямки в рідких кристалах, як і в твердих, називають оптичною віссю.
У рідких кристалах, на відміну від твердих, напрямки оптичних осей можна легко змінювати, наприклад, за допомогою електричного поля.
Для керування оптичними властивостями рідких кристалів потрібні зовсім малі напруги - близько 1 В. Це пояснюється тим, що молекули рідких кристалів взаємопов'язані і орієнтовані однаково, тому достатньо повернути одну з них, щоб усі молекули змінили свій напрямок.

Аморфні тіла.Аморфні тіла:
-не мають строгої симетрії у розташуванні іонів;
-паралелепіпедів, які строго повторюються, немає;
-порядок, тобто певна симетрія, притаманний лише невеликій групі атомів, що має схожість з рідиною;
- ізотропні, тобто фізичні властивості по всіх напрямках, однакові;
- виявляють властивості твердих тіл (пружність, крихкість) і рідин (текучість);
- подібно до рідин атомні структури зі строгою симетрією існують протягом 0,1 с, потім руйнуються, перестрибують в інші місця, але те, що час існування малих упорядкованих структур достатньо великий, а стрибки рідкісні, наближує їх до кристалічних твердих тіл;
- за низьких температур - це тверді тіла, при підвищенні температури стрибки упорядкованих структур стають частішими, підсилюються властивості рідин;
-на відміну від кристалічних тіл певної температури плавлення не мають.Наноматеріали.

Інформація для роздумів:


Ознайомтеся з матеріалом параграфу 32 (п.3, п.4). 
Акцент на малюнку 136 "Графік залежності температури Т кристалічного й аморфного тіл від наданої кількості теплоти Q".

Підготуйте короткі презентації щодо використання рідких кристалів та наноматеріалів в різних сферах людської діяльності за самостійно сформульованими темами або напишіть есе "Вплив наноматеріалів на навколишнє середовище та організм людини".

Створені презентації та есе надсилайте на мою електронну адресу svetlana.tarabrova@gmail.com. 
Бажаю успіхів!
25 березня 2020 року
Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Послідовне з'єднання провідників. Закономірності послідовного з'єднання провідників. Паралельне з'єднання провідників. Закономірності паралельного з'єднання провідників"

В електричному колі провідники можуть бути з'єднаними: 
послідовно (а)
паралельно (б,в)
змішано (г, д, е)Розглянемо окремо кожен вид з'єднання провідників:

Послідовне з'єднання провідниківПаралельнене з'єднання провідників

Змішане з'єднання провідниківЗ'єднання провідників "трикутником" та "зіркою" (для допитливих!)


Ознайомтеся з матеріалом параграфів 31 (послідовне з'єднання), 32 (паралельне з'єднання). 
Розглянте приклади розв'язування задач, на с.175 - приклад покрокового спрощення електричної схеми в ході розв'язування задач на змішане з'єднання провідників.
Для набуття навичок застосування закономірностей послідовного та паралельного з'єднання провідників, розпочинайте виконання завдань вправ      № 31 (с.166) та № 32 (с.177). 
Розв'язки записуйте у робочих зошитах. Після карантину ваша робота буде оціненою. 
Бажаю успіхів!


24 - 25 березня 2020 року

Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Основні поняття, які мають бути засвоєні на занятті:

- Будова кристалів.

- Монокристали, полікристали.

- Поліморфізм.

- Полімери: їх властивості та застосування.

- Утворення кристалів у природі та способи отримання у техніці.

- Способи керування властивостями твердих тіл.

- Способи вирощування кристалів. Лабораторна робота «Спостереження за ростом кристалів у розчині» (виконання у домашніх умовах)За впорядкованістю положень рівноваги тверді тіла поділяються на кристалічні та аморфні.Світ кристалів – дивний світ багатогранників, які приваблюють досконалістю і красою геометричних форм. Але краса і правильність зовнішнього огранювання не обов’язкові властивості кристалів.

Головне, що їх внутрішня будова підпорядкована строгим законам симетрії.Кристали – це тверді тіла, у яких атоми або молекули розміщені впорядковано й утворюють періодично повторювану внутрішню структуру.Періодична повторюваність структури зберігається в усіх напрямках у межах усього кристалу, тобто кристал має далекий порядок у розташуванні молекул.

Цікаво! Таку будову кристалів вперше описав у 1783 році французький абат Р.Ж. Аюі. Він помітив, що будь-який кристал ісландського шпату (СаСО3) можна розбити на рівні ромбоедри. Припущення, що форма сніжинок – наслідок особливого розташування частинок, з яких вони складаються, висловив ще у 1611 році німецький вчений Й. Кеплер.Найменший паралелепіпед, з якого можна скласти всю кристалічну гратку, називається елементарною коміркою, яка може мати різні форми. Отже, кристалічна гратка складається з елементарних комірок.


Існує сім типів кристалічних систем: кубічна, тетрагональна, гексагональна, ромбічна, ромбоедрична, моноклінна, триклинна.


Оскільки одні гратки можна вставляти в інші, то утворюються просторові групи (усього 230!). Усі ці групи були знайдені у 1890 році російським ученим Федоровим.


Навіщо знати внутрішню симетрію кристалу та тип кристалічної гратки?


Це конче необхідно для практичного застосування кристалів!

-         - У яких напрямках кристал найміцніший?

-         - У якому напрямку і як кристал краще проводить електричний струм?

-         - Чому кристал змінює напрямок світлових променів, які проходять крізь нього?

-        - Як розширюється кристал у різних напрямках?


На ці та інші питання допоможуть відповісти міркування щодо симетрії.


Внутрішня будова кристалів пояснює притаманну їм властивість – анізотропію, тобто неоднаковість фізичних властивостей у різних напрямках.


Анізотропію виявляють механічні, теплові, електромагнітні й оптичні властивості кристалів за умови, якщо за упорядкованого розміщення атомів, молекул, іонів сили взаємодії між ними й міжатомні відстані є неоднаковими в різних напрямках.Механічна міцність кристалів: графіт має шарувату гексагональну гратку, яка складається з витягнутих уздовж висоти призм, тому легко стирається уздовж шарів.

Метали мають кристалічну структуруКристалічна гратка відноситься до кубічної системи. 


При розгляданні свіжого зламу металу під мікроскопом можна побачити велику кількість зрощених один з одним маленьких кристаликів, тобто шматок металу являє собою полікристал, який складається з великої кількості монокристалів


Міркування симетрії дозволяють відповісти на питання, чому метали, які мають кубічну симетрію, однаково розширюються по всіх напрямках.

Полікристали у звичайному стані ізотропні, оскільки монокристали орієнтовані довільно відносно один одного; в результаті всі напрямки у кристалі стають рівноправними і властивості полікристалів по всіх напрямках однаковими.


Цікаво! Поняття кристалічної гратки увів у 1824 році німецький фізик  Л. Зеєбер для пояснення теплового розширення кристалів.З будовою кристалічної гратки пов’язані магнітні властивості речовини: вісь легкого намагнічування проходить уздовж ребра куба кубічної гратки заліза.


Електрооптичний ефект Поккельса – зміна показника заломлення оптичного кристала в залежності від прикладеної напруги (штучна оптична анізотропія).Перелік застосувань ви можете продовжити…

Тепер можете ознайомится з матеріалом параграфу 32 (п.1, п.2).

Раджу ознайомитися з курсовою роботою учня 33 групи Максима Огієнка "Вирощування кристалів: особливості технології"
Скористайтеся порадами Максима і розпочніть вирощування кристалів мідного купоросу.
Ми бажаємо вам успіхів у вирощуванні кристалів у домашніх умовах! 

Прокрутіть мишею: нижче знайдете фотографії кристалів, вирощених ліцеїстами у 2017 та 2018 роках.

Кристали будуть рости а ви створіть яскраві презентації
 «Кристали, створені у природних умовах», 
«Штучні кристали», 
«Вирощування монокристалів на космічних орбітальних станціях»,
 «Молекулярна електроніка, або застосування монокристалів в сучасній фізиці й техніці»,
 «Кристали в медицині»,
 «Полімери: їх властивості та застосування», 
власна тема…

Якісна робота у 7-10 слайдів буде оцінена високим балом!23 березня 2020 року
Ліцеїстам 12 групи:

Тема заняття: "Реостати. Практикум із розв'язування задач на розрахунок електричного опору провідників, застосування закону Ома для ділянки електричного кола"

Набуваємо навичок практичного застосування понять "сила струму", "напруга", "електричний опір", а також закону Ома для ділянки електричноо кола.

Перед виконанням тестових завдань доцільним є повторення вивченого матеріалу:

- електричний струм, електрична провідність металів (параграф 23);
- дії електричного струму (параграф 24);
- джерела електричного струму (параграф 25);
- електричне коло та його елементи (параграф 26);
- сила струму, одиниця сили струму, вимірювання сили струму у провіднику амперметром (параграф 27);
- електрична напруга, одиниця напруги, вимірювання напруги на провіднику вольтметром (параграф 28);
- електричний опір провідника, закон Ома для ділянки електричного кола (параграф 29);
- залежність електричного опору провідника від матеріалу, з якого виготовлено провідник (питомий опір провідника), та геометричних параметрів провідника (довжини та площі поперечного перерізу), розрахунок електричного опору провідника, реостати (параграф 30).

Реостати - це пристрої зі змінним опором, призначені для регулювання сили струму в електричному колі. Розрізняють двоконтактні повзункові реостати, важільні (секційні) реостати, штепсельні реостати (магазин опорів), баластні реостати та інші.

Ознайомтеся з прикладами розв'язування  задач (с.157 с.158).

Починайте виконувати тестові завдання для самоконтролю рівня власних навчальних досягнень за двома варіантами із збірника "Експрес-контроль. Фізика-9"
Тест 5 "Електричний струм. Електричне коло"
Тест 6 "Сила струму"
Тест 7 "Електрична напруга"
Тест 8 "Електричний опір. Закон Ома"
Тест 9 "Розрахунок опору провідника"

Якщо ви засвоїли матеріал на достатньому та високому рівнях, час виконання кожного з тестових завдань не буде перевищувати 10 хвилин.
Бажаю успіхів! 


20 березня 2020 року:

Ліцеїстам 31, 32, 33 група:

Тема заняття: "Деформація тіл. Види деформації. Механічні властивості твердих тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга"

1. Нагадую про виконання домашньої контрольної роботи "Вологість повітря" за варіантами відповідно до власної мотивації. Роботу виконуєте у робочих зошитах, на перевірку подаєте, коли закінчиться карантин (див. урок від 17-18 березня).
2. Нагадую про виконання домашнього завдання з теми "Рідини. Властивості рідин. Змочування. Капілярні явища" за чотирма варіантами відповідно до мотивації (див. урок від 17-18 березня).
 3. Теоретичний матеріал "Деформація тіл. Види деформації. Механічні властивості твердих тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга". 

Ознайомтеся з прикладами розв’язування задач (с. 198).
Виконайте завдання вправи № 29 за варіантами: перший – непарні
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; другий – парні №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12.18 березня 2020 року: 

Ліцеїстам 12 групи:

Вивчаємо закон, який об'єднує три поняття - силу струму у ділянці кола I, напругу на ділянці кола U та опір ділянки кола R, - закон Георга Ома.

Актуалізація опорних знань:

І. Перевірте якість засвоєння понять "сила струму", "напруга" шляхом розв'язування задач у робочих зошитах:

- середнього рівня складності: 1. Який заряд щосекунди проходить через переріз провідника, якщо сила струму в ньому становить 3 А?

2. Під час протікання 10 Кл електрики через нитку розжарення лампи електричне поле виконало роботу 360 Дж? Під якою напругою працює лампа?

- достатнього рівня складності:  1. Для проведення хімічних реакцій у повному обсязі через ванну з хімічним розчином потрібно пропустити 900 Кл електрики. Скільки триває процес, якщо сила струму через ванну дорівнює 0,2 А?

2. Через мікроамперметр проходить струм силою 0,4 мкА. Скільки електронів проходить щохвилини через вимірювальний прилад?

ІІ. Ви мали засвоїти, що при вимірюванні сили струму амперметр вмикається послідовно з елементом кола, в якому  вимірюється сила струму; при вимірюванні напруги на елементі кола вольтметр вмикається паралельно елементу.


Вивчення нового матеріалу:
Ознайомтеся з п.3 параграфа 29 (с.152)
Головне у пункті: 
Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях ділянки і обернено пропорційна опору ділянки кола. Це і є формулювання закону Ома для ділянки електричного кола. Математичний запис закону Ома наведено нижче.

"Правило трикутника" допоможе вам запам'ятати алгоритм знаходження невідомих величин за відомими.
 
Важливо! Опір провідника R НЕ залежить від сили струму у провіднику та напруги на його кінцях, а залежить тільки від матеріалу, з якого виговлено провідник, та його геометричних розмірів (довжини та площі поперечного перерізу).

Перевірте якість засвоєння поняття електричного струму, відповідаючи на запитання (с.153), виконайте завдання вправи № 29.

Зверніть увагу на цікаву задачу практичного спрямування висого рівня складності № 8. Для її розв'язання слід згадати формулу для визначення маси тіла через густину матеріалу, з якого тіло зроблене, та його об'єм.

Всі завдання виконуйте у робочих зошитах, які будуть перевірені після завершення карантину. За кожен вид роботи буде висталена оцінка.

Бажаю успіхів! Готова до спілкування за відомими вам посиланнями.

17-18 березня 2020 року:

Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Тема уроку: "Рідини. Властивості рідин. Змочування.Капілярні явища"

Актуалізація опорних знань: 
1.Проглянте презентацію:

2. Завдання домашньої контрольної роботи з теми "Вологість повітря":

Варіант для тих ліцеїстів, які мають намір у майбутньому складати ЗНО з фізики:
ЗНО-2019, пробне, завдання № 10
ЗНО-2018, пробне, завдання № 10, 11, 30
ЗНО-2018, завдання № 10
ЗНО-2016, пробне, завдання № 7
ЗНО-2016, завдання № 27
ЗНО-2014, пробне, завдання № 8
ЗНО-2014, завдання № 29
ЗНО-2010, пробне, завдання № 10
ЗНО-2009, завдання № 10

Варіант для ліцеїстів, які не планують складати ЗНО з фізики:
1. Відносна вологість повітря у кімнаті 43 %, а температура 10 градусів за Цельсієм. Яку температуру показує вологий термометр психрометра?
2. Температура повітря у кімнаті 20 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 60 %. За якої температури повітря за вікном на вікнах почне утворюватися конденсат?
3. За допомогою гігрометра було встановлено, що роса з'являється за температури 10 градусів за Цельсієм. Яка абсолютна і відносна вологість повітря, якщо його температура дорівнює 18 градусів за Цельсієм?
4. У кімнаті об'ємом 40 куб. метрів температура повітря 20 градусів за Цельсієм, його відносна вологість 20 %. Скільки треба випарувати води, щоб відносна вологість повітря досягла 50 %? Відомо що за температури 20 градусів за Цельсієм тиск насиченої пари становить 2330 Па.

Завдання контрольної роботи треба виконувати, як і вправи при вивченні нового матеріалу, у робочих зошитах, які, по закінченню карантину, слід здати на перевірку.

  Вивчення нового матеріалу:

Ознайомтеся з матеріалом параграфу 30.
Головними є поняття:
- явище поверхневого натягу: рівнодійна сил притягання, що діють на молекули поверхневого шару рідини товщиною, яка дорівнює радіусу міжмолекулярної взаємодії, напрямлена усередину рідини; унаслідок цтого молекули поверхневого шару чинять молекулярний тиск на рідину, стягуючи її поверхню до мінімуму.
- сила поверхневого натягу - рівнодійна сил притягання, які діють між молекулами на поверхні рідини; це сила, яка діє вздовж поверхні рідини перпендикулярно до лінії, що обмежує цю поверхню, і прагне скоротити площу вільної поверхні до мінімуму.
- поверхнева енергія - додаткова потенціальна енергія молекул поверхневого шару.
- коефіцієнт поверхневого натягу - фізична величина, яка описує залежність роботи молекулярних сил під час зміни площі вільної поверхні рідини від роду рідини і зовнішніх умов і вимірюється роботою молекулярних сил, необхідною для зменшення площі вільної поверхні рідини на одиницю.
-поверхнево-активні речовини - речовини, які послаблюють поверхневий натяг рідин. 
- Проведіть експеримент: покладіть на поверхню води сірник і доторкніться до води шматком мила з одного боку поблизу сірника. Поясніть явище, що спостерігається. Визначте силу, яка приводить сірник у рух, вимірявши попередньо довжину сірника. Повторіть експеримент, замінивши шматок мила грудочкою цукра. Що змінилося?


Набуваємо навички застосування теоретичних понять при розв'язуванні задач:
-Ознайомтеся з прикладом розв'язування задач (с.183).
-Виконайте завдання вправи № 27 (№1 - середній рівень, № 2 - достатній рівень, № 3 -високий рівень).

Ознайомтеся з матеріалом параграфу 31.
    Головними є поняття:
- змочування - явище, яке виникає на межі дотику поверхонь рідини і твердого тіла, якщо взаємодія молекул рідини між собою менша, ніж взаємодія з молекулами твердого тіла, з яким контактує рідина.
- незмочуванняявище, яке виникає на межі дотику поверхонь рідини і твердого тіла, якщо взаємодія молекул рідини між собою більша, ніж взаємодія з молекулами твердого тіла, з яким контактує рідина.
- крайовий кут - кількісна міра змочування; кут, що утворюється поверхнею твердого тіла і дотичною, проведеною до поверхні рідини в точці дотику (с.184, мал.125); гострий - для змочувальних рідин, тупий - для незмочувальних рідин.
- капілярні явища - явища змочування і незмочування, які яскраво проявляються у капілярах - вузьких трубках діаметром до 2 мм (с.185, мал. 126, мал.127).
-лапласівський тиск - додатковий тиск під опуклим меніском незмочувальної рідини, що призводить до опускання рідини в капілярі.
Зверніть увагу! Якщо рідина змочує матеріал капіляра, то всередині його поверхня рідини має форму увігнутого меніску, а рівень рідини всередині капіляра розташований вище відкритої поверхні. Якщо рідина не змочує матеріал капіляра, то меніск має опуклу форму, а рівень рідини всередині капіляра - нижче відкритої поверхні.
закон Журена встановлює залежність висоти підняття або опускання рідини в капілярі від коефіцієнта поверхневого натягу, густини рідини, радіусу капіляра, географічної широти місцевості Для оцінювання якості засвоєння знань з теми пропонуються завдання (на вибір за мотивацією):
1. Створити презентації (до 10 слайдів) "Капілярні явища в природі", "Капілярні явища в техніці", "Явища змочування й незмочування в природі й техніці", ваш варіант теми презентації.

2. Розв'язати завдання ЗНО:
ЗНО-2019, завдання № 11
ЗНО-2018, завдання № 11
ЗНО-2015, пробне, завдання № 8
ЗНО-2012, завдання № 33
ЗНО-2011, пробне, завдання № 10
ЗНО-2011, завдання № 10
ЗНО-2008, завдання № 32
ЗНО-2007, завдання № 31.

3. Розв'язати завдання вправи № 28 (1, 3, 4, 5, 6) - середній і достатній рівні складності

4. Розв'язати завдання вправи № 28 (7-11) - високий рівень складності.


Як завжди, у разі виникнення питань,  спілкуємося через Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. Бажаю успіхів!


16 березня 2020 року:

Ліцеїстам 12 групи: 

Продовжуємо вивчати електричний струм. Питання до розгляду на уроці:

1.Електричне коло та його основні елементи.  

2.Сила струму. Амперметр. Вимірювання електричного струм.

3. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

4. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника.

Актуалізація опорних знань (за матеріалом параграфу 25):

1. Умови існування електричного струму: наявність електричних зарядів; наявність електричного поля.

2. Джерела електричного струму створюють електричне поле; це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію.

Фізичні джерела електричного струму - пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової або теплової енергії (електрофорна машина, турбогенератори електростанцій, фото- і термоелементи)

Хімічні джерела електричного струму - пристрої, в яких розділення електричних зарядів відбувається за рахунок енергії, яка виділяється внаслідок хімічних реакцій (гальванічні елементи, акумулятори)

Прокрутіть мишею до  19 лютого 2018 року. На уроці фізики у 12 групі. Серія експериментів "Овочево-фруктові батарейки. Визначення переможця". Експерименти проводили: Тараброва С.М., Розворович Є. Переможці - овочі.  

Головне у параграфі 26:

Електричне коло - з'єднані провідниками в певному порядку джерело струму, споживачі, замикальні (розмикальні) пристрої.   Увага! В реальному пристрої важливим є певний порядок з'єднання елементів електричного кола.

Електрична схема - креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в якій спосіб ці елементи з'єднані між собою. 

Розглянте уважно рис. 26.5 (схеми деяких електричних кіл). Перевірте якість засвоєння понять, відповідаючи на запитання (с.139), виконайте завдання вправи № 26.

Головне у параграфі 27:

Сила струму I - фізична величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. 

Одиниця сили струму - 1 А (ампер) - одна з семи основних одиниць системи СІ. 

 Увага! НЕ МОЖНА торкатись оголеного проводу, особливо стоячи на землі, сирій підлозі тощо; користуватися несправними електротехнічними пристроями; збирати, розбирати, ремонтувати електротехнічні пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму.

Правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання сили струму амперметром (с. 144)!

Перевірте якість засвоєння поняття електричного струму, відповідаючи на запитання (с.145), виконайте завдання вправи № 27.

 Головне у параграфі 28:  

Електрична напруга на певній ділянці кола U - фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі А електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду q по цій ділянці.

Одиниця напруги - 1 В (вольт) - не є основною одиницею системи СІ!

Правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання напруги вольтметром (с. 147)!

Перевірте якість засвоєння поняття електричного струму, відповідаючи на запитання (с.149), виконайте завдання вправи № 28.

Параграф 29 (пункти 1,2) параграф 30 (пункти 1,2).

Головне у параграфах:

Електричний опір R - фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму.

 

Одиниця опору - 1 Ом (ом) - не є основною одиницею системи СІ!

Електричний опір залежить від довжини провідника l, площі його перерізу s та матеріалу, з якого виготовлено провідник.

Питомий опір - фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини й чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника завдовжки 1 м і площею поперечного перерізу 1 кв. метр. Зверніть увагу! Яка фізична величина позначається такою самою літерою? Ви тепер розумієте, чому необхідно поруч з числовими значеннями писати одиниці вимірювання фізичних величин!

Закон, який об'єднує три поняття - силу струму у ділянці кола I, напругу на ділянці кола U та опір ділянки кола R - будемо розглядати на наступному уроці

Важливим для усвідомлення того, від чого і чому залежить ваша небезпека, буде ознайомлення з презентацією "Небезпечна електрика" 

Пізнавальним, для розширення загальної ерудиції, - ознайомлення з презентацією - елементами біофізики на уроці фізики "Електричні риби" 

У разі виникнення питань, спілкуємося через Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. Бажаю успіхів!13 березня 2020 року:

Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

Тема уроку фізики: "Розв'язування задач на застосування понять відносної та абсолютної вологості повітря".

Для набуття навичок розв'язування задач дійте відповідно до запропонованого алгоритму:

-повторіть поняття "насичена пара" - пара, яка знаходиться у стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною (параграф 28, с.174), "критична температура" - температура, за якої зникає відмінність фізичних властивостей рідини та її насиченої пара (параграф 28, с. 175);

-проведіть експеримент: яка вода замерзне швидше: холодна чи гаряча? (параграф 28, с. 176):

-повторіть поняття "відносна вологість повітря", "абсолютна вологість повітря", "парціальний тиск" (параграф 29, с. 178). Зверніть увагу, відносна вологість повітря - фізична величина, що показує, наскільки водяна пара, що є в повітрі, близька до насичення. Відносна вологість повітря може вимірюватися відношенням парціального тиску водяної пари, що міститься в повітрі за певної температури, до тиску насиченої водяної пари за тієї самої температури або відношенням густини ненасиченої водяної пари (абсолютної вологості) до густини насиченої водяної пари. Важливим є той факт, що за умови зниження температури ненасиченої пари її відносна вологість зростатиме без додаткового випаровування води, пара може перейти у стан насичення з наступним утворенням туману та випаданням роси. Ознайомтеся з презентацією Туман_роса_іній.

-повторіть поняття "точка роси" - температура, до якої треба ізобарно охолодити повітря певної вологості, щоб водяна пара стала насиченою.

- ознайомтеся з будовою і принципом дії приладу для вимірювання відносної вологості повітря - гігрометра психромитричного та роботою з психрометричною таблицею(с. 179).

- ознайомтеся з прикладом розв'язування задач із застосуванням понять відносної і абсолютної вологості повітря (с.179).

-приступайте до виконання завдань вправи № 26 (с.180).

- виконайте задачі різних рівнів складності як зразок завдань, які увійдуть до домашньої контрольної роботи з теми: "Вологість повітря":

середній рівень: Над поверхнею моря за температури 25 градусів за Цельсієм відносна вологість повітря складає 95 %. За якої температури можна очікувати утворення туману?

достатній рівень: Сухий термометр психрометра показує 20 градусів за Цельсієм. За різницею показань термометрів знайшли, що відносна вологість дорівнює 60 %. Знайти тиск водяної пари у повітрі. Чому дорівнює температура волого термометра? Чому дорівнює точка роси?

високий рівень:  До приміщення слід подати 10000 куб.м повітря за температури 18 градусів за Цельсієм і відносної вологості повітря 50 %. Повітря ззовні має температуру 10 градусів за Цельсієм і відносну вологість 60 %. Осушувати чи зволожувати слід зовнішнє повітря? Скільки води прийдеться при цьому сконденсувати або випарити?

Самооцініть рівень своїх досягнень у справі розв'язування задач з даної теми. На наступному занятті ви отримаєте текст домашньої контрольної роботи "Вологість повітря".  

У разі виникнення питань,  спілкуємося через Viber +380674434061 або  svetlana.tarabrova@gmail.com. Бажаю успіхів!

 

 

  12 березня 2020 року:

Ліцеїсти 32 групи Іван Базилєв, Олексій Нелепенко, Борис Нестеренко, Михайло Тищенко! Завершальний етап виконання курсових робіт розпочався. Спілкуємося через Viber +380674434061 або пишіть svetlana.tarabrova@gmail.com. Чекаю на ваші роботи. Бажаю успіхів!

 


07 -14 лютого 2020 року:

Ліцеїстам 12 групи:

Для успішного самостійного опанування матеріалу з теми "Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона":

1. Повторіть параграфи 19, 20 підручника.

Головні поняття параграфу 19: "електричний заряд", "електризація" (с.103), "дискретність електричного заряду" (с.104, вправа № 20, завдання 6). Для закріплення понять - виконайте експериментальне завдання (с.105).

 Головні поняття параграфу 20: "електричне поле" (с.107), "графічне зображення електричного поля" (с. 109, рисунки 20.4, 20.5). Зверніть увагу на напрямок силових ліній електричних полів, створених негативно і позитивно зарядженими поодинокими кульками, системою паралельних різнойменно заряджених пластин, системою двох кульок, що мають позитивні заряди. Подумайте, як зміниться картина силових ліній, якщо кульки будуть заряджені негативно або будуть мати різнойменні заряди (вправа №20, завдання 2). Виконайте експериментальне завдання "летюча ватка". Цей експеримент ми обов'язково відтворимо у класі! 

2. Головні поняття, які розглядаються у параграфі 21: "механізм електризації тертям" (трибоелектрика) (с. 112-113, аналогічні експерименти ми виконували в класі ), "закон збереження електричного заряду - повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються у цій системі" (с.113), "заземлення", "провідники та діелектрики" (с.113-114), "електризація через вплив" (с. 114-115, згадайте, як ми примушували обертатися паличку з дерева за допомогою наелектризованої ебонітової палички, як прикрашали класну кімнату наелектризованими повітряними кульками). Обов'язково перевірте якість засвоєння матеріалу, відповівши на "Контрольні запитання" та виконавши усно завдання вправи №21. Позначте у зошитах ті запитання, на які ви не змогли відповісти або невпевнені у правильності відповідей. Ми розглянемо їх на уроці разом. Якщо буде бажання, виготовте з легкого паперу маленькі човники та опустіть їх на воду: за допомогою наелектризованого гребінця змусьте вашу "флотилію" рухатися. Поясніть, чому човники будуть рухатися.

3.  Головні поняття, які розглядаються у параграфі 22: "точковий заряд"(с.119), "закон Кулона" (с.120-121, зверніть увагу на конструктивні особливості крутильних терезів Кулона, згадайте дискретність електричного заряду), "сили Кулона" (акцент на напрямок дії). Перевірте себе щодо якості засвоєння закону Кулона, відповідаючи на контрольні запитання та розв'язуючи завдання вправи № 22. Якщо вам необхідна моя допомога, звертайтесь через Viber +380674434061 або пишіть svetlana.tarabrova@gmail.com. Бажаю успіхів!Ліцеїстам 31, 32, 33 груп:

На даний момент ви ознайомлені з основними положеннями молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Відновили знання, отримані при вивченні хімії: відносна атомна або молекулярна маса речовини, молярна маса, стала Авогадро, кількість речовини в одиницях моль, яка є однією з семи основних одиниць Міжнародної системи одиниць (СІ). За бажанням, ви можете провести домашні експерименти або розпочати виконання навчальних проєктів (с. 123). Виконання завдань вправи № 17 (с.124) дозволить вам з'ясувати якість повторення зазначених вище фізичних величин.
Ми разом ознайомилися з моделлю "ідеальний газ", мікроскопічними та макроскопічними параметрами газу, середньою квадратичною швидкістю руху молекул ідеального газу, тиском газу, який характеризує стан великої кількості молекул газу, поняттям "парціальний тиск"  як тиск, що його чинив би газ, який входить до складу суміші газів, коли б він сам за тієї самої температури займав увесь об'єм. Важливим етапом пізнання було виведення основного рівняння МКТ ідеального газу (с. 128-129). 
Ви маєте повторити (параграф  20) термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури (термодинамічна рівновага системи, способи вимірювання температури, основні температурні шкали, абсоютна шкала температур, температура як міра середньої кінетичної енергії поступального руху молекул, вимірювання температури в енергетичних величинах). Якщо ви швидко впораєтесь із завданнями вправи № 19, матеріал вами засвоєний.
У параграфі 21 представлено рівняння стану ідеального газу - рівняння Менделєєва-Клапейрона, яке дуже просто виводиться з основного рівняння МКТ ідеального газу (с. 138-140). Новою для вас є універсальна газова стала R, яка є добутком сталої Авогадро на сталу Больцмана. Зверніть увагу, що під час переходу газу незмінної маси з одного стану в інший добуток його тиску на об'єм, поділений на термодинамічну температуру газу, є величиною сталою. Це співвідношення називається рівнянням Клапейрона або об'єднаним газовим законом. Перш ніж розв'язувати задачі вправи № 20, ознайомтеся  з "Прикладами розв'язування задач" (с. 140).

Ліцеїстам, які мають намір складати ЗНО з фізики, рекомендую розв'язати наступні завдання на застосування основного рівняння МКТ ідеального газу, рівняння Менделєєва-Клапейрона, об'єднаного газового закону:
- ЗНО-2019(пробне), завдання № 6;
- ЗНО-2018 (пробне), завдання № 30;
-ЗНО-2018, завдання № 7;
- ЗНО-2017 (пробне), завдання № 28;
- ЗНО-2016 (пробне), завдання № 26, завдання № 29;
- ЗНО-2016, завдання № 8;
- ЗНО-2015 (пробне), завдання № 6;
- ЗНО-2014 (пробне), завдання № 27.

Використайте ресурс: https://zno.osvita.ua/physics. У розділі розміщені тести ЗНО онлайн з фізики, що були запропоновані для виконання абітурієнтам під час основних та додаткових сесій зовнішнього незалежного оцінювання, а також варіанти тестів, що пропонувалися абітурієнтам під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання.  Під кожним завданням у тестах з фізики ви знайдете посилання на опис правильного виконання та схему його оцінювання.

 Якщо вам необхідна моя допомога, звертайтесь через Viber +380674434061 або пишіть svetlana.tarabrova@gmail.com. Бажаю успіхів!20 лютого 2019 року:

Учням 22 групи: 

05 квітня 2018 року:

Учням  42 групи: презентація "Голографія. Голографічний запис інформації. Властивості голограм. Застосування голографії"


03 березня 2018 року:

Учням  12 групи: повторити параграф 27 "Сила струму. Одиниці сили струму", 28 "Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр", 29 "Електричний опір. Закон Ома", 30 "Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати". За варіантами №1 і №2 виконати завдання "Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома", "Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома(продовження)". Картка контролю теоретичних знань 4, Картка контролю теоретичних знань 4 (продовження), Практичний тренінг 2 "Розрахунок опору провідника", Практичний тренінг 2 "Розрахунок опору провідника" (продовження). Для зручності роботи варіанти завдань можна роздрукувати (за можливості) або збільшувати у розмірах. Бажаю успіхів!


 Учням 22 групи: розгляньте питання 1. Гравітаційна взаємодія. 2. Закон всесвітнього тяжіння. 3. Гравітаційна стала. 4. Сила тяжіння. 5. Центр тяжіння (мас). 6. Прискорення вільного падіння. Матеріал зрозуміло і доступно викладено у параграфі 33 "Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння". Зверніть особливу увагу на факт відкриття гравітаційних хвиль (про відкриття оголошено у лютому 2016 року), існування яких було передбачено Альбертом Єйнштейном (с.209). До відкриття закону всесвітнього тяжіння мають відношення Плутарх, Нікола Коперник, Йоган Кеплер, Галілео Галілей, Тихо Браге, Роберт Гук. Проте сформулював і довів закон всесвітнього тяжіння Ісаак Ньютон. Особлива увага! Пункт 3 "З"ясовуємо межі застосування закону всесвітнього тяжіння" (с.211). Для того, щоб самостійно оцінити якість засвоєння матеріалу, слід відповісти на "Контрольні запитання" (с.213) та виконати вправу № 33. При виконанні "Експериментального завдання" (с.214) обов"язково запишіть у робочі зошити "План проведення експерименту", виконайте відповідні рисунки, зробіть висновки та вкладіть фігурку із цупкого паперу у зошит.  Бажаю успіхів!


Учням 42 групи:  І. Розгляньте питання: 1. Поляризація світла. 2. Природне та поляризоване світло. 3. Поляризація світла внаслідок відбиття і заломлення світла. 4. Кут Д.Брюстера. 5. Поляризатор і аналізатор. Матеріал викладено у параграфі 46 "Поляризація світла. Поляроїди". За додатковими джерелами інформації знайдіть сфери застосування поляризованого світла, зокрема, дослідження деформацій за допомогою поляризованого світла; обертання площини поляризації та використання цього ефекту у цукрометрах. 

ІІ. Виконайте домашні лабораторні роботи "Спостереження інтерференції світла", "Спостереження дифракції світла". Звіт про проведення лабораторних робіт виконайте за відомою вам схемою: тема роботи; мета проведення експерименту; обладнання та матеріали; теоретичне обгрунтування; хід виконання; узагальнюючі таблиці (за необхідності); висновки за результатами спостережень. Бажано рисунки виконувати кольоровими олівцями. Бажаю успіхів!


19 лютого 2018 року. На уроці фізики у 12 групі. Серія експериментів "Овочево-фруктові батарейки. Визначення переможця". Експерименти проводили: Тараброва С.М., Розворович Є. Переможці - овочі. Особиста першість серед овочів у картоплі, серед фруктів - у ківі. Фоторепортаж з місця подій:


2018 рік

04 вересня 2017 року.
До уваги учнів 22 групи електронна версія підручника: 


Травень 2017 року. Кристали, які вирощували в домашніх умовах учні 32 фізико-математичної групи Мишко Вячеслав, Бутилов Іван, Голубцова Анна, Симонов Марко, Ульянов Олексій:


08 лютого 2017 року. 
До уваги учнів 12 групи, а також тих, хто має бажання вирощувати кристали!
Результати експериментів Ані Бивалькевич - на фотографіях:

Учням 32 групи: 
25 вересня 2016 року. До вашої уваги корисне посилання на додаток до підручника, яким варто скористатися  при вивченні молекулярної фізики та основ термодинаміки:
 Молекулярна фізика. Основи термодинаміки


Учителям фізики:

Програми з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 класи.

Програми з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 класи. Нові стандарти

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10 - 11 класи. Рівень стандарту.  

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10 - 11 класи. Академічний рівень

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10 - 11 класи. Профільний рівень 


Розробка уроку "Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила Лоренца та її особливості. Застосування сили Лоренца"

Розробка  уроку "Постійні магніти. Взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі"

Розробка уроку "Елементи статики: рівновага тіл, види рівноваги" 

Розробка уроку "Тертя. Сили тертя спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя. Тертя в машинах та механізмах. В'язке тертя"

Тараброва, С.М. Методична розробка навчального заняття. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги // С.М. Тараброва // Шк. бібл.-інформац. центр - 2012. - № 4. - с.113-118  
 
  

Учням 22 групи:
04 травня 2016 року. Завдання № 8

Сонце - головна зірка землян
Сузір'я Оріона
Полярне сяйво
Блискавки - іскровий розряд в атмосфері Землі

17 квітня 2016 року. Завдання № 7 
 
 
 
03 квітня 2016 року. Завдання № 6

Потенціальна енергія 
пружно деформованого тілаПотенціальна енергія 
піднятого тіла
     
Кінетична енергія тіла
 
Повна механічна енергія тіла
Одиниця вимірювання потужності - ватт
Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів


Робота сили тяжіння може бути як від'ємною і додатньою, 
так і такою, яка дорівнює нулю (див. нижче - випадки, коли робота не виконується)

Робота сили пружності завжди від'ємна 


Робота сили тертя може бути як відємною, так і додатньою (див. другий малюнок до завдання № 4 - червона стрілочка вказує напрямок сили тертя).
Випадки, коли механічна робота не виконується

ККД похилої площини

27 березня 2016 року. Завдання № 5